Over Nobbe Mieras

Header image

Hoe het begon

Ons bureau is ontstaan uit onvrede over wat we in trainingsland aantroffen. Wij, Farah Nobbe en Natalie Mieras, werkten in het theater en werden gevraagd om een presentatietraining te geven. Bij het meelopen zagen we hoe deelnemers vooral aanwijzingen over de buitenkant van hun presentatie kregen: Ga eens rechtop staan, articuleer eens wat beter, wiebel niet zo, kijk je publiek aan. Prima aanwijzingen voor acteurs die gewend zijn om snel technische aanpassingen te maken, maar veel te ingewikkeld voor gewone mensen.

Dit werd onze nieuwe uitdaging: hoe overstijg je de buitenkant-aanwijzingen en help je slimme professionals echt een stap verder in hun strategische communicatie? We verdiepten ons in inzichten uit de retorica, psychologie en het theater. We vertaalden deze kennis in heldere methodieken die snel resultaat opleveren, en onze manier van werken sloeg al snel aan. Wat begon als een leuk avontuur, groeide uit tot een compleet bedrijf.

Wat we nu doen

Inmiddels zijn we zo’n vijftien jaar verder en hebben we duizenden professionals begeleid. We geven trainingen en lezingen, en publiceren boeken en artikelen. We werken veel aan de Zuidas. Daar helpen we teams om strategische verhalen te ontwerpen of begeleiden we leiders in hun Inclusive Leadership. Maar we zijn ook kind aan huis bij IT- en techbedrijven en de overheid om de impact van medewerkers te vergroten door middel van Storytelling. Daarnaast trainen en coachen we individuele deelnemers uit de meest uiteenlopende organisaties op het gebied van uitstraling, beeldvorming en storytelling.

We doen ons werk in binnen- en buitenland met een hechte groep collega’s. Onze backoffice schept er plezier in om jou geweldige service te verlenen. En onze ervaren en betrokken trainers (allemaal afkomstig uit het theater) snappen als geen ander hoe ze jouw presentatie tot succes kunnen maken.

Lees hier meer over onze aanpak

logo's.jpg

Het team

Farah Nobbe
Farah Nobbe
Trainer / eigenaar

Farah Nobbe (1968) is mede-eigenaar van Nobbe Mieras trainingen. Na haar theateropleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem (waar zij Natalie Holwerda – Mieras leerde kennen) werkte ze jarenlang a…

WM_190606_034.jpg
Natalie Holwerda-Mieras
Trainer / eigenaar

Natalie Holwerda – Mieras (1969) is mede eigenaar van Nobbe Mieras trainingen. Zij volgde een theateropleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem, waarna zij jarenlang werkte als regisseur en schri…

Annemarie_003defmaart2022
Annemarie Wisse
Trainer / eigenaar

Annemarie Wisse (1970) studeerde in 1994 af aan de Amsterdamse Toneelschool. Ze speelde bij diverse theatergezelschappen en voor televisie. Daarnaast ging ze aan de slag als trainings…

Ina Giesen
Ina Giesen
Accountmanager / Trainer

Ina Giesen (1970) is accountmanager en presentatietrainer bij Nobbe Mieras trainingen. Zij volgde haar theateropleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem. Tijdens haar studie ontwikkelde Ina organ…

Thijs Feenstra
Thijs Feenstra
Trainer

Thijs Feenstra (1959) is presentatietrainer bij Nobbe Mieras trainingen. Hij studeerde in 1984 af aan de Hogeschool voor de Kunsten te Kampen als eerstegraads theaterdocent. Na zijn studie werkte hij als ac…

Annabelle de Jong
Annabelle de Jong
Trainer

Annabelle de Jong (1969) is presentatietrainer bij Nobbe Mieras trainingen. Zij studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem en de toneelschool Maastricht. Hierna rondde zij de studie culturele antrop…

Jeroen de Waard
Jeroen de Waard
Trainer

Jeroen de Waard (1974) is presentatietrainer bij Nobbe Mieras trainingen. Na zijn afstuderen aan de Academie voor Drama in 2006 werkte hij als acteur en regisseur. In 2012 richtte hij met Sjoerd Wintzen the…

Johanneke_006defmaart2022
Johanneke de Ridder
Projectmanager

Johanneke de Ridder-Duijster (1983) werkt sinds 2016 als projectmanager bij Nobbe Mieras trainingen. Ze studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en HEAO Commerciële Economie …

Sandra van de Kaa
Sandra van de Kaa
Projectmedewerker

Sandra van de Kaa (1983) werkt sinds 2016 als projectmedewerker bij Nobbe Mieras trainingen. Ze volgde een opleiding tot directiesecretaresse / managementassistente. Zij heeft diverse commerciële en onderst…

WM_190606_002.jpg
Nobby
Kantoorhond

In het dagelijkse leven heet hij Whisker, maar drie dagen per week vervult Nobby (2019) met veel toewijding zijn rol als kantoorhond. Nooit moe, altijd blij en op het irritante af enthousiast wint hij in no…

Farah Nobbe

Trainer / eigenaar

Zonder meer de beste training die je kunt krijgen met goede feedback, interactie en perfecte communicatie met trainer Farah.

Farah Nobbe (1968) is mede-eigenaar van Nobbe Mieras trainingen. Na haar theateropleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem (waar zij Natalie Holwerda – Mieras leerde kennen) werkte ze jarenlang als docent, acteur en regisseur binnen theater en televisie. Daarbij was haar fascinatie steeds hoe je mensen helder, snel en effectief iets nieuws kunt leren. Uit onvrede over wat ze aantrof rond presentatietrainingen besloot ze onderzoek te gaan doen en zelf nieuwe trainingsmethodieken te ontwikkelen. Er ontstond al snel zo veel vraag naar deze manier van werken dat ze samen met Natalie besloot Nobbe Mieras trainingen te starten.


Farah Nobbe (1968) is co-owner of Nobbe Mieras. After her theater education at the Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem (where she met Natalie Holwerda-Mieras), she worked for many years as a teacher, actor and director in theater and television. Her fascination has always been how to teach people something in a clear, quick and effective manner. Out of dissatisfaction with existing presentation trainings, she decided to do research and develop new training methods herself. Soon there was so much demand for this way of working that she decided to start Nobbe Mieras together with Natalie.

Mail Farah

Natalie Holwerda-Mieras

Trainer / eigenaar

Geweldige training door een geweldige trainer! Veel geleerd over presenteren, welke stijl bij me past maar ook persoonlijke aspecten worden besproken. Heel waardevol!

Natalie Holwerda – Mieras (1969) is mede eigenaar van Nobbe Mieras trainingen. Zij volgde een theateropleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem, waarna zij jarenlang werkte als regisseur en schrijver voor theater en televisie. In 1993 richtte zij Theaterwerkplaats Ode op. Zij zou tot 2002 artistiek leider van deze werkplaats blijven. In 2002 maakte zij de overstap naar de trainingswereld. Ze werkte als freelance- en presentatietrainer voor diverse opdrachtgevers. Vanaf het begin van de oprichting van Nobbe trainingen in 2004 was Natalie nauw betrokken bij het bureau, als trainer en als ontwikkelaar. Begin 2009 werd ze partner waarna de naam van het bureau veranderd werd naar Nobbe Mieras trainingen.

Natalie Holwerda – Mieras (1969) is co-owner of Nobbe Mieras. She studied theater at the Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, after which she worked for many years as a director and writer for theater and television. In 1993 she founded Theaterwerkplaats Ode. She would remain the artistic director of this company until 2002. In 2002 she made the switch to the training world. She worked freelance as a presentation trainer for various clients. From the very beginning of Nobbe trainings in 2004, Natalie has been closely involved with the agency, both as a trainer and as a developer. At the beginning of 2009 she became a partner after which the name of the agency was changed to Nobbe Mieras.

Mail Natalie

Annemarie Wisse

Trainer / eigenaar

Annemarie was ver boven gemiddeld niveau. Niet alleen omdat ze de lesstof zo goed brengt, maar juist om alle aandacht eromheen die ze geeft. Je zit in een groep, en het voelt toch alsof ze dit voor jou alleen doet.

Annemarie Wisse (1970) studeerde in 1994 af aan de Amsterdamse Toneelschool. Ze speelde bij diverse theatergezelschappen en voor televisie. Daarnaast ging ze aan de slag als trainingsacteur. In 2001 voltooide ze de opleiding tot professioneel trainer en werkte sindsdien in zowel de profit- als non-profitsector als trainer. Zij specialiseerde zich ondermeer in presentatietechnieken. Naast haar werk als trainer en actrice schreef Annemarie ook voor het theater. Annemarie is werkzaam bij Nobbe Mieras trainingen als accountmanager en trainer.

Annemarie Wisse (1970) graduated in 1994 from the Amsterdam Theater School. She acted in various theater companies and for television. In addition, she started working as a training actor. She completed her training as a professional trainer in 2001 and has since worked as a trainer in both the profit and non-profit sector. She specialized in presentation techniques. In addition to her work as a trainer and actress, Annemarie also writes for the theatre. Annemarie works at Nobbe Mieras as an account manager and trainer.

Mail Annemarie

Ina Giesen

Accountmanager / Trainer

Ina Giesen is een prettige en professionele trainer, die op de persoon afgestemd advies geeft en je direct haar feedback in de praktijk laat brengen.

Ina Giesen (1970) is accountmanager en presentatietrainer bij Nobbe Mieras trainingen. Zij volgde haar theateropleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem. Tijdens haar studie ontwikkelde Ina organisatietrainingen en werkte ze als organisatieadviseur in complexe veranderingstrajecten. Ina gebruikt theatertechnieken en methoden in trainingen gericht op presentatie, communicatie en samenwerking. Ina werkte met hoogopgeleide professionals in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven, de cultuur en de wetenschap. Door haar achtergrond wordt Ina vaak gevraagd voor trainingstrajecten op het gebied van change en persoonlijke effectiviteit. In haar vrije tijd werkt ze met veel passie aan theater/film producties. Elementen uit deze vrije producties vinden hun weg naar trainingen. Hierdoor blijft haar aanpak onbevangen en fris.

Ina Giesen (1970) is an account manager and presentation trainer at Nobbe Mieras. She followed her theater education at the Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. During her study, Ina developed organizational training courses and worked as an organizational consultant in complex change processes. Ina uses theater techniques and methods in training aimed at presentation, communication and collaboration. Ina worked with highly skilled professionals in healthcare, business, culture and science. Because of her background, Ina is often asked for training courses in the field of change and personal effectiveness. In her spare time she works with great passion on theater/film productions. Elements from these free productions find their way into training. This keeps her approach uninhibited and fresh.

Mail Ina

Thijs Feenstra

Trainer

Op een prettige en zeer enthousiaste manier neemt Thijs je mee, en wonder boven wonder pak je het door zijn aanpak makkelijk op.

Thijs Feenstra (1959) is presentatietrainer bij Nobbe Mieras trainingen. Hij studeerde in 1984 af aan de Hogeschool voor de Kunsten te Kampen als eerstegraads theaterdocent. Na zijn studie werkte hij als acteur voor film (o.a. ‘Zwartboek’ en ‘Brief voor de Koning’) en televisie (o.a. ‘Bureau Kruislaan’ en ‘Baantjer’). Als theateracteur was Thijs verbonden aan de gezelschappen ‘Tryater’ en ‘De Appel’. Sinds 2000 werkt Thijs als trainingsacteur en communicatietrainer. Hij heeft een brede ervaring opgebouwd binnen verschillende werkvelden. Hij weet als geen ander hoe een verhaal overtuigend verteld moet worden, en welke mechanismen daarbij een rol spelen.

Thijs Feenstra (1959) is a presentation trainer at Nobbe Mieras. He graduated in 1984 from the Hogeschool voor de Kunsten in Kampen as a theater teacher. After his studie he worked as an actor for film (including 'Zwartboek' and 'Brief voor de Koning') and television (including 'Bureau Kruislaan' and 'Baantjer'). As a theater actor, Thijs was associated with the companies 'Tryater' and 'De Appel'. Since 2000, Thijs has been working as a training actor and communication trainer. He has broad experience in various fields of work. He knows better than anyone how to tell a story convincingly, and which mechanisms play a role in this process.

Mail Thijs

Annabelle de Jong

Trainer

Annabelle was erg goed, fijn ook dat zij zelf acteur is en er veel geoefend kon worden. Heel veel geleerd!

Annabelle de Jong (1969) is presentatietrainer bij Nobbe Mieras trainingen. Zij studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem en de toneelschool Maastricht. Hierna rondde zij de studie culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam af. Annabelle werkt sinds 2001 als trainer, coach en acteur in zowel het bedrijfsleven als de non-profit sector. Zij specialiseerde zich hierbij in ervaringsgericht leren. Vanuit haar brede ervaring ontwikkelde ze innovatieve trainingsmethodieken voor diverse opdrachtgevers.


Annabelle de Jong (1969) is a presentation trainer at Nobbe Mieras. She studied at the Hogeschool voor de Kunsten Arnhem and the drama school Maastricht. She then completed her studies in cultural anthropology at the University of Amsterdam. Annabelle has worked as a trainer, coach and actor in both the profit and non-profit sectors since 2001. She is specialized in experiential learning. Based on her broad experience, she developed innovative training methods for various clients.

Mail Annabelle

Jeroen de Waard

Trainer

“Jeroen combineert een prettige sfeer met een scherpe inhoudelijke analyse”

Jeroen de Waard (1974) is presentatietrainer bij Nobbe Mieras trainingen. Na zijn afstuderen aan de Academie voor Drama in 2006 werkte hij als acteur en regisseur. In 2012 richtte hij met Sjoerd Wintzen theatergroep De Braafste Jongetjes van de Klas op. Zij speelden voorstellingen in het theater en op festivals. Hiernaast werkt Jeroen al jarenlang als trainer in interpersoonlijke vaardigheden. Hij gelooft heilig in de positieve impact die professionals kunnen maken, mits ze een goed verhaal hebben natuurlijk.


Jeroen de Waard (1974) is a presentation trainer at Nobbe Mieras. After graduating from the Academy of Drama in 2006, he worked as an actor and director. In 2012, he founded theater group De Braafste Jongentjes van de Klas with Sjoerd Wintzen. They played shows in the theater and at festivals. In addition, Jeroen has been working as a trainer in interpersonal skills for many years. He firmly believes in the positive impact that professionals can make, provided they have a good story.

Mail Jeroen

Johanneke de Ridder

Projectmanager

Got your back!

Johanneke de Ridder-Duijster (1983) werkt sinds 2016 als projectmanager bij Nobbe Mieras trainingen. Ze studeerde Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en HEAO Commerciële Economie en combineerde het beste van die twee werelden in verschillende commerciële functies op het snijvlak van sales, relatiebeheer en marketing/communicatie. Daarnaast was zij werkzaam binnen een aantal non-profit organisaties. Bij Nobbe Mieras houdt Johanneke zich bezig met het beheer van verschillende klantenportefeuilles en geeft ze leiding aan het back-office.

Johanneke de Ridder-Duijster (1983) has been working as a project manager at Nobbe Mieras since 2016. She studied Social Work and Services and HEAO Commercial Economics and combined the best of both worlds in various commercial positions at the interface of sales, relationship management and marketing/communication. She also worked for a number of non-profit organizations. At Nobbe Mieras, Johanneke manages various customer portfolios and the back office.

Mail Johanneke

Sandra van de Kaa

Projectmedewerker

Wordt geregeld!

Sandra van de Kaa (1983) werkt sinds 2016 als projectmedewerker bij Nobbe Mieras trainingen. Ze volgde een opleiding tot directiesecretaresse / managementassistente. Zij heeft diverse commerciële en ondersteunende functies bekleed in de IT sector, notariaat en non-profit organisaties. Bij Nobbe Mieras houdt Sandra zich bezig met sales, relatiebeheer en secretariële taken.

Sandra van de Kaa (1983) has been working as a project assistant at Nobbe Mieras since 2016. She trained as an executive secretary / management assistant. She has held various commercial and support positions in the IT sector, notarial law and non-profit organizations. At Nobbe Mieras, Sandra is involved in sales, relationship management and secretarial tasks.

Mail Sandra

Nobby

Kantoorhond

Woef!

In het dagelijkse leven heet hij Whisker, maar drie dagen per week vervult Nobby (2019) met veel toewijding zijn rol als kantoorhond. Nooit moe, altijd blij en op het irritante af enthousiast wint hij in no-time de harten van onze klanten. Uiteraard is Nobby een echte professional: hij mijdt de coachingsruimte en voelt haarfijn aan wanneer het tijd is om weer in zijn mand te gaan liggen.


In daily life he is called Whisker, but three days a week Nobby (2019) fulfills his role as an office dog with great dedication. Never tired, always happy and even irritatingly enthusiastic, he wins the hearts of our customers in no time. Of course Nobby is a real professional: he avoids the coaching room and knows exactly when it is time to lie in his basket.

Johanneke_006defmaart2022
Heb je vragen?

Bel of e-mail gerust. Ons team staat voor je klaar.