Storydesign Consultancy

Storydesign Consultancy

Organisaties staan soms voor de opgave om presentaties te verzorgen waar grote belangen mee gemoeid zijn. Denk aan de aanvraag van een subsidie, roadshows tijdens verandertrajecten of presentaties waar veel weerstand op verwacht wordt. Nobbe Mieras heeft een indrukwekkend trackrecord in de begeleiding van deze trajecten. We helpen teams of individuele leaders die voor belangrijke optredens staan met alle onderdelen van Storydesign: we helpen om de juiste analyse van te maken, het juiste frame te kiezen en een overtuigend strategisch verhaal te ontwerpen. We helpen met de juiste analyse, het strategische verhaal en het juiste frame. We doen dit met een systematische methodiek die verrassend snel resultaat oplevert.

Om een indruk te geven van de mogelijkheden vind je hier een aantal geanonimiseerde casussen uit onze praktijk:

  • Een fundraiser mag jaarlijks een oproep doen bij een event om donaties op te halen. Na een sessie Storydesign consultancy haalt hij 45.000 euro meer op dan het jaar daarvoor.
  • De raad van bestuur van een organisatie staat voor de opgave om een roadshow voor alle medewerkers en stakeholders te verzorgen. Ze worden geacht hun nieuwe visie in een appellerend en samenbindend verhaal neer te zetten. Last minute besluiten zij hun bestaande materiaal overboord te gooien en een aantal Storydesign sessies te beleggen. Na afloop zegt een medewerker: “Het is voor het eerst dat ik bij zo’n event een gevoel van trots voelde over onze organisatie”. 
  • Een stichting roept voorafgaand aan een groot subsidietraject onze hulp in. We begeleiden de organisatie met het vermijden van valkuilen en het inzetten op het juiste frame. Met behulp van hun nieuwe verhaallijn halen ze een subsidie van meer dan 10 miljoen binnen.
Aanmelden

Tijdsbesteding
In overleg. Neem gerust contact op. We bespreken vrijblijvend de mogelijkheden en kunnen vooraf een adequate inschatting geven van de benodigde tijdsinvestering.

Prijs
Tarieven beschikbaar op aanvraag.