Het is lastig om concreet te maken wat het betekent om een inclusieve leider te zijn. Daarom is het programma dat Nobbe Mieras uitvoert zo essentieel.

Header image

Catie ontwikkelde samen met Nobbe Mieras het Inclusive Leadership Program

Het Inclusive Leadership Program is ontwikkeld voor ambitieuze senior consultants en managers met een duidelijke groeiambitie. Tijdens dit Engelstalige programma met een duur van 12 weken reflecteren 18 deelnemers op hun eigen ambities en krijgen ze praktische handvatten om deze te realiseren. Dit geeft hen de kans om zich te ontwikkelen tot inclusive leaders: leiders met uitstekende communicatieve vaardigheden die zich bewust zijn van hun eigen identiteit en ruimte laten voor die van anderen. We vroegen Catie Crossman naar haar ervaringen met dit programma.

Katalysator voor mijn carrière

Ik heb dit programma een aantal jaren geleden zelf ook gevolgd en het was een katalysator voor mijn carrière. Destijds werkte ik in datamanagement en ik was een beetje verdwaald in mijn denken over wat voor soort leider ik wilde zijn. Wat wil ik, waar sta ik voor? Het doorlopen van Inclusive Leadership Program heeft me echt geholpen om een aantal zaken helder te krijgen.

Nobbe Mieras neemt de tijd om te luisteren en onze cultuur te begrijpen. Ze willen echt weten hoe we de ontwikkeling van onze leiders zien. Dat zie je terug in het programma. Het blijft zich hierdoor jaar na jaar ontwikkelen. Wat ik krachtig vind, is dat het programma naast persoonlijke empowerment ook een groep mensen verbindt in hun transformatie.

Ik zie bij mezelf en bij andere deelnemers dat ze na het volgen van dit programma andere keuzes maken en ik zie een groot verschil in hun leiderschapsstijl. Verder heb ik genoten van de flair die de trainers meenemen. Iedereen bij Nobbe Mieras komt uit het theater en dat is uniek.

Programma met een sterk raamwerk

Het programma bestaat uit een sterk raamwerk en een door Nobbe Mieras ontwikkeld knoppenbord, waarin zowel Presence als Storydesign en Storytelling een belangrijke rol spelen. Dit instrument helpt deelnemers om te bepalen waar ze nu staan en hoe ze kunnen groeien. Leidinggevenden moeten hun verhaal kunnen vertellen, kunnen beïnvloeden. Een inclusieve leider zorgt ervoor dat mensen zich gezien, veilig, gewaardeerd en gehoord voelen, en er zijn bepaalde kwaliteiten voor nodig om zo’n omgeving te creëren.

Het gaat dus over jou, maar het gaat ook over de relaties die je opbouwt en hoe je samenwerking bevordert binnen je team en met anderen. Dat gaat over verschillende perspectieven horen en begrijpen, die bij elkaar kunnen brengen, actief luisteren, situaties benaderen met empathie, de ander echt kunnen horen, maar ook heel duidelijk kunnen communiceren, verwachtingen stellen, effectieve feedback geven en helder kunnen uitleggen waarom dingen worden gedaan of waarom dingen een bepaalde kant op gaan.

Inclusie en diversiteit als kernwaarde

Als we bij Accenture kijken naar onze waarden en wat we belangrijk vinden aan leiderschap, dan is diversiteit en inclusie een kernelement. Onze CEO Julie Sweet heeft het over leiderschaps-essentials en een belangrijk onderdeel daarvan is onze toewijding aan inclusie en diversiteit.

Ik denk dat de definitie van leiderschap zal blijven evolueren. Een goede leider is een inclusieve leider is en een inclusieve leider heeft een mensgerichte benadering. Het gaat er niet alleen om dingen voor elkaar te krijgen, het gaat er niet alleen om iets af te leveren. Het gaat om mensen.

In mijn rol als I&D-lead, merk ik dat mensen het lastig vinden om concreet te maken wat het betekent om een inclusieve leider te zijn. Daarom is het programma dat Nobbe Mieras uitvoert binnen Accenture zo essentieel.


Catie Crossman (1991) is Inclusion & Diversity Lead bij Accenture


Mariska1
Heb je vragen?

Bel of e-mail gerust. Ons team staat voor je klaar.