Applaus en hoe het zit met de bizarre 8 seconden regel

Header image

Er bestaan mysterieuze regels rondom applaus. Iedereen die wel eens een speech of een praatje bij een officiële gelegenheid heeft gegeven weet dat: sommige sprekers weten het publiek precies op het juiste moment tot luid applaus te bewegen. Andere sprekers brengen hun publiek in verwarring en verrommelen zo de applausmomenten.

Professor Atkinson

Professor Atkinson beschrijft in een van zijn boeken op een fascinerende manier wat je moet doen om applaus precies op het juiste moment te triggeren.  Om dit voor elkaar te krijgen gebruik je de aloude retorische stijlmiddelen zoals contrast, de drieslag of de puzzel. Het liefst gecombineerd en allemaal tegelijk. Hoe meer je deze stijlmiddelen weet toe te passen, hoe meer applaus.

Atkinson schrijft er niet alleen over, hij brengt het ook in de praktijk. In 1984 liet hij in een televisieprogramma zien hoe hij een onervaren spreekster zo wist te coachen dat ze een staande ovatie aan de bezoekers van de jaarlijkse conferentie van de Sociaal Democraten wist te ontfutselen.

Tussendoor applaus

Zijn conclusies zijn dat een goed ‘tussendoor’ applaus gemiddeld zo’n 8 seconden duurt. Dit geldt natuurlijk niet voor het eindapplaus, dat duurt als het goed is veel langer.

Atkinson beweert zelfs dat deze 8 seconden wet niet alleen in de Westerse wereld van toepassing is: toen Ayatollah Khomeini aan de macht kwam in Iran, werd daar het klappen min of meer verboden. Het werd beschouwd als een imperialistische Westerse praktijk. Om het publiek toch de kans te geven hun enthousiasme te uiten werd het klappen vervangen door het scanderen van anti-Amerikaanse teksten. Tijdsduur van het roepen: 8 seconden.

Wat zegt de lengte

Dus een tussendoor applausje van 8 seconden is goed. Maar wat doen we met de overige lengtes? Daar kunnen we best precies over zijn. Tussendoor applausjes rond de 4 seconden laten gebrek aan begeestering zien. Tussendoor applausjes langer dan 12 seconden geeft aan dat de zaal op z’n kop staat.

De volgende keer dat je een speech bekijkt raad ik je aan om de stopwatch ernaast te leggen. En dan maar turven hoe vaak iemand de 8 seconden haalt.